Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Aktualności

Afrykański pomór świń (ASF) coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego. To wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Obecnie mamy potwierdzonych kilkadziesiąt przypadków ASF u dzików, oraz odnotowane nowe ogniska ASF w hodowlach świń.

czytaj więcej

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A); - rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); - rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); - inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); - nawadnianie w gospodarstwie.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycję do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

Formularz zgłoszenia propozycji | Treść pisma

W sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim.

Obwieszczenie

Informujemy, że Gmina Zbuczyn znalazła się w raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenie suszą rolniczą stwierdzono w uprawie rzepaku i rzepiku. Od dnia 9 czerwca 2020 r. obowiązuje  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację do szacowania strat spowodowanych przez suszę, bez udziału Komisji za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę w środkach trwałych.

Czytaj więcej...

Gminny Punkt Czyste P CopyNieczynne GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wszystkich zainteresowanych warunkami Programu oraz złożeniem wniosku o dotację zapraszamy do pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy pod adresem ul. Jana Pawła II 1 w Zbuczynie lub do kontaktu pod nr tel.: 25 641 63 90 wew. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Osoba do kontaktu: Karolina Mamcarz.

Czytaj więcej...

Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwotnym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.

czytaj więcej

Z dniem 1 lipca zaczęła funkcjonować Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli tzw. CEEB. Każdy właściciel lub zarządca budynku który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW ma obowiązek złożyć deklarację odnośnie źródeł ciepła i spalania paliw w swoich obiektach.

Deklaracje można składać przez Internet (https://zone.gunb.gov.pl/) - za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Osoby, które nie mają możliwości złożyć deklaracji przez Internet, mogą zrobić to w formie papierowej - wysłać listem poleconym albo złożyć deklarację bezpośrednio w Urzędzie  Gminy.

Deklarację należy złożyć w ciągu 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku.  W przypadku nowych źródeł, tj. uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin wynosi 14 dni od ich pierwszego uruchomienia.

ulotka informacyjna | ulotka informacyjna

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”.

Informacja Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - gradu w dniu 13 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Zbuczyn informuję, że wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą do dnia 2 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn, pok. nr 13.

 Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na bieżący rok,
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu,
- do wglądu dokument potwierdzający ubezpieczenie producenta rolnego.

Wzór wniosku – grad 2021

Gmina Zbuczyn przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Okres realizacji - 7.05.2021 r.- 31.12.2021 r., Kwota dofinansowania – 48 046,58 zł, Całkowita wartość Programu – 48 046,58 zł, Realizator Programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie.

czytaj więcej

Drogie Dzieci, dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy, również włączyła się w edukację online.

Czytaj więcej...

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY