Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Aktualności

Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego.

Rozporządzenie

W sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego oraz sokołowskiego.

Rozporządzenie

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Mającym na celu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zaprasza mieszkańców, których dzieci spełniają łącznie następujące warunki:

1. Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Czytaj więcej...

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie pierwszego naboru funduszu Polski Ład, w ramach którego do samorządów popłynie ponad 20 mld zł. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach zostały wręczone symboliczne czeki. Wśród samorządowców, którzy otrzymali efektowne informacje z kwotami dofinansowań znalazł się Hubert Pasiak, Wójt Gminy Zbuczyn, który właśnie dziś obchodzi pierwszy miesiąc od objęcia urzędu. Towarzyszył mu Marek Furman, przedstawiciel Rady Gminy Zbuczyn. Gmina Zbuczyn przeznaczy dotację na realizację projektu pt.: „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Zbuczyn", w ramach którego m.in. zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zbuczynie.

Czytaj więcej...

Biuro Prewencji, realizując ustawowe zadania związane z zapobieganiem wypadkom podczas pracy rolniczej, organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Rola Rolnika, by upadku unikał, który będzie przebiegał w formie on-line.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do Kasy – upadków osób. Konkurs trwa do 20 listopada 2021r. 100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe. Zasady uczestnictwa w tym działaniu określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.plPlakat_konkursowy_2021Regulamin Konkursu |

W sprawie dostosowania do wymogów bioasekuracji wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021.605 przekazuje do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń następujące dokumenty.

czytaj więcej

Odpady należy  wystawić  w dniu wywozu  do godziny 7:00 przed posesję. Odbiór odpadów prowadzony jest przez firmę zewnętrzną. W przypadku wystawienia odpadów po wyznaczonej godzinie ich odbioru, odpady nie zostaną odebrane. ODBIERANE SĄ TYLKO KOMPLETNE URZĄDZENIA.

Harmonogram

Nie ma weekendu w naszej gminie, w którym nie ma pięknych inicjatyw społecznych! Od kilku tygodni grupa nieformalna KAR.SPORT, składająca się z mieszkańców Karcz i okolicznych wsi realizuje projekt w ramach programu Mazowsze Lokalnie, z którego grupa pozyskała mikrodotację w kwocie 6000 zł.

Czytaj więcej...

Pogoda dopisuje, więc ulica Zarzeczna w Zbuczynie prawie na ukończeniu. Do zimy na gminnych drogach planujemy jeszcze kilka ciekawych inwestycji...

Czytaj więcej...

Remont drogi powiatowej nr 3667W Krzesk-Królowa Niwa - Izdebki Kośmidry - Ostoje - Klimy na odcinku Krzesk - Majątek Izdebki - Kośmidry o długości 1650 metrów. Inwestycja Powiatu Siedleckiego współfinansowana z budżetu Gmina Zbuczyn.

Czytaj więcej...

Nasza gmina słynie w regionie m.in. z olbrzymiej aktywności społecznej, w tym licznych i profesjonalnie działających organizacji społecznych. Właśnie rozpoczęły się konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gmina Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 12.10.2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne. Projekt Programu oraz formularz konsultacji dostępny jest m.in. na stronie www.zbuczyn.pl.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak podpisał umowę z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zbuczyn na łączną kwotę dotacji 1.504.730.14 zł.

W związku z ogłoszonymi konsultacjami projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok WÓJT GMINY ZBUCZYN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na otwarte spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 października 2021 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie.

Czytaj więcej

 

Ogłoszenie Wójta gminy Zbuczyn w sprawie poddania konsultacjom projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

-Projekt-

Roczny program współpracy gminy zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok

Czytaj więcej...

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY