Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 17.05.2019 r.

do pobrania

W związku z wystąpieniem w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego przymrozków wiosennych informuję, że poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Obwieszczenie dotyczące "przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur we wsi Krzesk-Królowa Niwa" więcej informacji w

załączniku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej z dnia 25.02.2019 r.

do pobrania

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do pożycia przez ludzi na terenie gminy Zbuczyn za rok 2018.

do pobrania

Obwieszczenie UMWM w W-wie z dnia 15.02.2019 r.

do pobrania

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

do pobrania

W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zbuczyn na rok szkolny 2019/2020.

do pobrania

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie dotyczące budowy autostrady A2 więcej informacji w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.02.2019 r.

WI.6220.10.2018

do pobrania

WI.6220.11.2018

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.02.2019 r.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

do pobrania

Obwieszenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowego polowania zbiorowego.

do pobrania

Ocena dotycząca jakości wody dla wsi Krzesk oraz Jasionka w załącznikach. Załącznik 1 Załącznik 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r. WI.6220.11.2018

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 19.12.2018 r.

do pobrania

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.12.2018 r.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

do pobrania

O miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.11.2018 r.

do pobrania

Protokół z rozprawy administracyjnej poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 967,04 DJP (241 760 sztuk), na dz. Nr ew. 458/1 i 561 w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn.

do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do najmu dokument

w załączniku

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidacje urządzeń melioracji wodnych z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmującej działki ewid. 1083/18 i 1083/15 obręb ewid. Zbuczyn, gm. Zbuczyn.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 21.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29.08.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.

do pobrania

Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2018

ROZPORZĄDZENIE NR 7/2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14.08.2018 r.

do pobrania

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 13.07.2018 r.

do pobrania

Gmina Zbuczyn ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Ja w internecie", składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.

do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 12.07.2018 r.

do pobrania

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu w miejscowości Modrzew.

do pobrania

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY