Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zbuczyn, informuje, iż w związku z uruchomieniem naboru w ramach programu:

 

Program Polska Cyfrowa 2014-2020 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

Mającym na celu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Zaprasza mieszkańców, których dzieci spełniają łącznie następujące warunki:

 

1. Dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR

3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Powyższe odpowiednie oświadczenie może również złożyć uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

 

Osoby zainteresowane wraz z oświadczeniem muszą przedłożyć zaświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania w miejscowosci /gminie, w której kiedyś funkcjonował PGR.

 

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn w godzinach od 8.00 do 16.00 do dnia 03.11.2021 r.

Dokumentacja niekompletna oraz zawierająca błędy nie będzie rozpatrywana.

 

Oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY