Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

SUSZA ROLNICZA 2021

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT SUSZOWYCH TYLKO PRZEZ APLIKACJĘ!

 

            Informujemy, że Gmina Zbuczyn znalazła się w raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenie suszą rolniczą stwierdzono w uprawie rzepaku i rzepiku.

            Od dnia 9 czerwca 2020 r. obowiązuje  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację do szacowania strat spowodowanych przez suszę, bez udziału Komisji za wyjątkiem szkód spowodowanych przez suszę                        w środkach trwałych.

            Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, producenci rolni mogą składać wyłączenie za pomocą aplikacji. Korzystając                 

z własnego Profilu Zaufanego, producent rolny określa za pomocą aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. danymi z e-Wniosku Plus w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy rolniczej.

            W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

            Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej - do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  o oszacowanie strat Profilem Zaufanym, jednak  nie później niż do dnia 15 października. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat                                       w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Uwaga na dzień dzisiejszy Aplikacja Susza 2021 nie jest jeszcze dostępna. Prosi się o bieżące śledzenie strony: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Prosimy o bieżące śledzenie strony https://susza.iung.pulawy.pl/ w celu weryfikacji czy dane uprawy objęte są suszą, ponieważ raporty ulegają ciągłej aktualizacji

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY