Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

 

 

 

 INFORMACJA

NA TEMAT ROZPATRYWANIA PETYCJI

1. Petycje do Wójta Gminy Zbuczyn

 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia

zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o

petycjach )

 

Skan petycji 

 

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia

petycji

 

Przewidywany termin

załatwienia sprawy

 

Informacja o sposobie załatwienia

petycji i teminie rozpatrzenia  

 

1.

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa reprezentowana przez

p. Adama Szulca –prezesa zarządu

 

Treść petycji

Petycjodawca wnosi, aby Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opracowała program (harmonogram)

wykorzystania w szkołach narzędzi

informatycznych o charakterze edukacyjnym.

 

29.09.2019

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

 

2.

 

Szulc-Efekt sp. z o.o. ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa reprezentowana przez

p. Adama Szulca –prezesa zarządu

 

Treść petycji

 

 

Petycja związana z poprawą

efektywności energetycznej.

     
 3.

Mieszkańcy oraz właściciele

działek ulicy Wschodniej w Zbuczynie

Treść petycji Petycja o budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do posesji i działek.  

08.03.2021

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy

z dnia 11 lipca 2014 roku o

petycjach, petycje pozostawia

się bez rozpatrzenia ( nie spełnia wymogów art. 4 ust. 2 punkt 2)

 4.  

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

04-051 Warszawa

Poligonowa 1

Treść petycji Petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym.

 

01.04.2021

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 
             
             
             
             
             

2. Petycje do Rady Gminy Zbuczyn

 

L.p. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

wnoszącego petycję ( w przypadku wyrażenia

zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o

petycjach )

 

Skan petycji 

 

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia

petycji

 

Przewidywany termin

załatwienia sprawy 

 

Informacja o sposobie załatwienia

petycji i teminie rozpatrzenia  

 

1.

Izabella Konarzewska

01-471 Warszawa

ul. Deyny 7/61

 

Treść petycji

petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Zbuczyn do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych...

 

14.12.2020

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

Uchwała Nr XXXV/298/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2021 r.

 

2.

 

Międzynarodowa Koalicja dla

Ochrony Polskiej Wsi

 

Treść petycji

 

Uzupełnienie

do petycji

 

petycja dotycząca wezwania Rady Gminy Zbuczyn do podjęcia uchwały popierającej petycję...

 

05.01.2021

 

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

Uchwała Nr XXXV/299/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2021 r.

 3. Teresa Garland, skr. Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina

 Treść petycji  Petycja do Rady Gminy o opinię w wprawie Referendum Ludowego  24.02.2021  

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Uchwała Nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 maja 2021 r.

 4. Teresa Garland, skr. Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina  Treśc petycji Petycja w sprawie poparcia Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 04.03.2021  

nie później niż w

terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji.

 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 maja 2021 r.

             
             
             
             

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY