Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy , charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. Kadencja sprawowania urzędu przez sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami statutu. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w statucie sołectwa. W Gminie Zbuczyn mamy 46 sołectw w 43 miejscowościach.

 

Sołectwa Gminy Zbuczyn

Lp. Nazwa Sołectwa oraz nazwisko i imię sołtysa

1. Borki-Kosy- Mikołajczuk Grzegorz
2. Borki-Wyrki- Skaruz Gabriela
3. Bzów- Zdanowski Jerzy
4. Choja- Szymański Marek
5. Chromna- Ługowska Hanna
6. Cielemęc- Nowiński Mariusz
7. Czuryły- Michalak Jan
8. Dziewule- Nowosielska Wiesława
9. Grochówka- Żelechowicz Sylwester
10. Grodzisk- Gawinkowska Bożena
11. Izdebki-Błażeje- Sobiczewski Ireneusz
12. Izdebki-Kosny- Izdebska Dorota
13. Izdebki-Kośmidry- Zbieć Damian
14. Izdebki-Wąsy- Sobiczewski Daniel
15. Januszówka- Krasuski Grzegorz
16. Jasionka- Orzyłowska Jadwiga
17. Karcze- Mazurek Wojciech
18. Krzesk- Królowa Niwa- Adam Cisak
19. Krzesk-Majątek- Gładkowski Maciej
20. Kwasy- Agnieszka Walczuk
21. Lipiny- Lipińska Grażyna
22. Lucynów- Olszewski Janusz
23. Łęcznowola- Samoćko Jolanta
24. Ługi Wielkie- Jastrzębska Katarzyna
25. Ługi-Rętki- Ługowska Agnieszka
26. Maciejowice- Tchórzewska Agnieszka
27. Modrzew- Radzikowski Stanisław
28. Olędy- Maria Łukasiuk
29. Pogonów- Pogonowski Grzegorz
30. Rówce- Małgorzata Mądra
31. Rzążew- Skwierczyński Marek
32. Smolanka- Wróbel Andrzej
33. Sobicze- Sobiczewski Zdzisław
34. Stary Krzesk- Marzenna Mamcarz
35. Świercze- Borkowska Jadwiga
36. Tarcze- Młyńska Beata
37. Tchórzew- Radzikowski Zbigniew
38. Tchórzew- Plewki- Orzyłowska Małgorzata
39. Tęczki- Borkowski Mariusz
40. Wesółka- Ewa Rykiel
41. Wólka Kamienna- Wojewódzki Janusz
42. Zawady- Cybulski Rafał
43. Zbuczyn I- Dziewulski Józef
44. Zbuczyn II- Izdebska Zofia
45. Zbuczyn III- Ługowska Zofia
46. Zdany- Zdanowski Stanisław

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY