Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90
skrzynka epuap:
URZĄD GMINY ZBUCZYN
8f965xkdqd

Dowiedz się więcej

bip2

Deklaracja

GM Zbuczyn e urzad150x70

zamowienia

 sesja rady na zywo

harmonogram odbioru odpadow m

 

Gra o Historii Zbuczyna

(wersja do druku)

gra 1

 

 

 

 

Rada Gminy  – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady gminy stoi przewodniczący.  Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Skład osobowy Rady Gminy Zbuczyn /2018 - 2023 r./

   

Nr okręgu wyborczego

Imię i nazwisko radnego i pełnione funkcje w Radzie Gminy Zbuczyn

Granice okręgu wyborczego

1

Ireneusz Chomka
– przewodniczący Rady Gminy

Zbuczyn Północny, Karcze,

2

Jolanta Samoćko

Grodzisk, Łęcznowola, Rówce,

3

Urszula Jasińska

Kwasy, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna,

4

Grzegorz Ułanowski

Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze,

5

Marek Rzążewski

Bzów, Choja, Rzążew,

6

Marek Furman
-zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Januszówka, Smolanka,

7

Krzysztof Prochenka

Dziewule,

8

Stanisław Kondraciuk

-zastępca przewodniczącego Rady Gminy

Borki- Kosy, Chromna, Jasionka,

9

Sylwester Żelechowicz

Grochówka, Maciejowice, Tęczki,

10

Adam Cisak

Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka,

11

Katarzyna Bułchak

Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady,

12

Grzegorz Skaruz

Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki,
Ługi Wielkie, Świercze,

13

Wojciech Pasiak

Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze,

14

Mariusz Daniel Markiewicz

Zbuczyn Południowy, Pogonów

15

Tomasz Radomyski

Zbuczyn Zachodni, Zdany.

komisje rady gminy

Na skróty

Zbuczyn dzisiaj 2021 Copy

Gminny Punkt Spisowy s

RAPORT O STANIE GMINY